اخبار تامیدکو

 
جستجو در اخبار:
۱۴۰۱/۱۱/۰۳
خبرنامه توسعه مدیریت تامیدکو

خبرنامه توسعه مدیریت تامیدکو

خبرنامه توسعه مدیریت تامیدکو شماره 78 در دی ماه 1401 منتشر گردید. برای دانلود کلیک نمائید.
۱۴۰۱/۰۷/۲۰
مرحله-پنجم-واریز-سود-سهام

مرحله پنجم و اتمام واریز سود سهام سال 1400

مرحله پنجم و اتمام واریز سود سهام سال 1400سود سهام عملکرد سال 1400 (به ازای هر سهم 80 ریال) کارکنان شرکتهای فولاد زرند ایرانیان، شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه، شرکت تامین آتیه میدکو، شرکت معدنی و صنایع معدنی ارزش آفرین، شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه، شرکت کارگزاری بیمه تامین آینده خاورمیانه و شرکت توسعه ... ادامه مطلب
۱۴۰۱/۰۶/۲۰
مرحله-چهارم-واریز-سود-سهام

مرحله چهارم واریز سود سهام سال 1400

مرحله چهارم واریز سود سهام سال 1400سود سهام عملکرد سال 1400 (به ازای هر سهم 80 ریال) کارکنان شرکتهای فولاد سیرجان ایرانیان، شرکت فولاد بوتیای ایرانیان و شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه در تاریخ 1401/06/20به حساب سهامداران واریز گردید. طبق برنامه پرداخت سود سهام سایر سهامداران نیز در دست اقدام می باشد.
۱۴۰۱/۰۶/۱۴
مرحله-سوم-1-واریز-سود-سهام

ادامه واریزی پرداخت مرحله سوم سود سهام سال 1400

سود سهام عملکرد سال 1400 (به ازای هر سهم 80 ریال) کارکنان شرکت کاراوران صنعت خاورمیانه در تاریخ 1401/06/14به حساب سهامداران واریز گردید. طبق برنامه پرداخت سود سهام سایر سهامداران نیز در دست اقدام می باشد.
۱۴۰۱/۰۶/۱۲
مرحله-1سوم-واریز-سود-سهام

مرحله سوم واریز سود سهام سال 1400

سود سهام عملکرد سال 1400 (به ازای هر سهم 80 ریال) کارکنان شرکتهای بابک مس ایرانیان، فروسیلیس غرب پارس و ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا در تاریخ 1401/06/12به حساب سهامداران واریز گردید. طبق برنامه پرداخت سود سهام سایر سهامداران نیز در دست اقدام می باشد.