ادامه واریزی پرداخت مرحله سوم سود سهام سال 1400

مرحله-سوم-1-واریز-سود-سهام

مرحله-سوم-1-واریز-سود-سهام

سود سهام عملکرد سال 1400 (به ازای هر سهم 80 ریال) کارکنان شرکت کاراوران صنعت خاورمیانه در تاریخ 1401/06/14به حساب سهامداران واریز گردید. طبق برنامه پرداخت سود سهام سایر سهامداران نیز در دست اقدام می باشد.

مشاهده همه اخبار