اطلاع‌رسانی شماره 8

اطلاع‌رسانی شماره 8

اطلاع‌رسانی شماره 8

اطلاع‌رسانی شماره 8 مربوط به کارخانه گلوله‌های فولادی به شرح تصویر فوق در تاریخ 1400/03/17 ارائه می‌گردد.

مشاهده همه اخبار