اطلاع رسانی شماره 2

اطلاع رسانی شماره 2

اطلاع رسانی شماره 2

در ادامه اطلاع رسانی درباره شرکت تامین آتیه میدکو، دومین اطلاعیه امروز مورخ 1400/02/06 مربوط به اطلاعات سرمایه انسانی تامیدکو به تفکیک شرکتها، واحدها و پروژه‌های فعال به شرح تصویر فوق ارائه می‌گردد.

مشاهده همه اخبار