اطلاع رسانی شماره 3

اطلاع رسانی شماره 3

اطلاع رسانی شماره 3

اطلاع رسانی شماره 3سومین اطلاع‌رسانی درباره شرکت تامین آتیه میدکو مربوط به روند سود خالص شرکت از ابتدای تاسیس تا پایان سال مالی 1399 به شرح تصویر فوق در تاریخ 1400/02/12 ارائه می‌گردد. درصدهای نمایش داده شده به رنگ سبز در نمودار دوم، مربوط به میزان افزایش سود خالص هر سال نسبت به سال قبل می‌باشد.

مشاهده همه اخبار