اطلاع رسانی شماره 5

اطلاع رسانی شماره 5

اطلاع رسانی شماره 5

گزارش ترکیب سهامداران شرکت تامین آتیه میدکو به شرح تصویر فوق در اطلاع رسانی شماره 5 در تاریخ 1400/02/25 ارائه می‌گردد.

مشاهده همه اخبار