اطلاع رسانی شماره 6

اطلاع رسانی شماره 6

اطلاع رسانی شماره 6

در راستای پاسخگویی به سهامداران محترم، شرکت تامین آتیه میدکو اقدام به راه‌اندازی پورتال سهامداران نموده است که در آن سهامداران می‌توانند آیین‌نامه سهامداری، میزان سهام، ارزش سهام و میزان علی‌الحساب افزایش سرمایه خود را مشاهده نمایند. اطلاعات مورد نیاز در این خصوص به شرح تصویر فوق در اطلاع رسانی شماره 6 در تاریخ 1400/03/01 ارائه می‌گردد.

مشاهده همه اخبار