بازدید نائب رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت تامیدکو از مجتمع صنعتی ارزش آفرین کرمان

بازدید نائب رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت تامیدکو از مجتمع صنعتی ارزش آفرین کرمان

بازدید نائب رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت تامیدکو از مجتمع صنعتی ارزش آفرین کرمان

بازدید نائب رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت تامیدکو از مجتمع صنعتی ارزش آفرین کرمان
بازدید نائب رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت تامیدکو از مجتمع صنعتی ارزش آفرین کرمان
بازدید نائب رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت تامیدکو از مجتمع صنعتی ارزش آفرین کرمان
بازدید نائب رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت تامیدکو از مجتمع صنعتی ارزش آفرین کرمان
بازدید نائب رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت تامیدکو از مجتمع صنعتی ارزش آفرین کرمان
بازدید نائب رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت تامیدکو از مجتمع صنعتی ارزش آفرین کرمان
بازدید نائب رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت تامیدکو از مجتمع صنعتی ارزش آفرین کرمان
بازدید نائب رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت تامیدکو از مجتمع صنعتی ارزش آفرین کرمان

در روز سه شنبه مورخ 1401/03/03 آقای محمدی نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رمزی مدیر عامل شرکت تامین آتیه میدکو به همراه سایر اعضای هیئت مدیره و جمعی از مدیران شرکت از مجتمع صنعتی ارزش آفرین شامل کارخانه‌های گلوله فولادی، پودر بنتونیت، پوشاک صنعتی و ماسک بهداشتی، پروژه در حال راه اندازی بازسازی لاستیکهای معدنی و همچنین دفتر کرمان واحد فناوری اطلاعات شرکت توسعه مدیریت آتیه امید ایرانیان بازدید کردند.
در این بازدید اعضای هیئت مدیره ضمن دیدار و گفتگو با همکاران این واحدها و قدردانی از تلاش های ایشان، از نزدیک در جریان روند پیشرفت کار و عملیات اجرایی قرار گرفتند.

مشاهده همه اخبار