برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت تأمین آتیه میدکو

برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه در سالن کنفرانس میدکو

برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه در سالن کنفرانس میدکو

در نشستی که مورخ شنبه بیست و پنجم تیر ماه 1401 در سالن کنفرانس میدکو برگزار شد، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت تأمین آتیه سرمایه انسانی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (تامیدکو) به صورت حضوری تشکیل شد.

مجمع عمومی عادی سالانه تامیدکو، راس ساعت 9:00 با مدیران عامل شرکتهای تابعه میدکو و جناب آقای دکتر پورمند آغاز به کار کرد. ریاست مجمع را جناب آقای دکتراکرام، ریاست محترم هیأت مدیره بر عهده داشتند.

در این مجمع پس از عرض خیر مقدم توسط آقای دکتر اکرام به حضار در سالن؛ گزارش عملکرد هیأت مدیره در سال 1400 توسط جناب آقای دکتر رمزی برای حاضرین ارائه شد، سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی قرائت و صورت های مالی شرکت به تصویب مجمع رسید و نیز روزنامه «اطلاعات» به عنوان روزنامه رسمی شرکت انتخاب شد.

مشاهده همه اخبار