برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکتهای تابعه شرکت تامیدکو در روز دوشنبه 2 خرداد ۱۴۰۱

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکتهای تابعه شرکت تامیدکو، روز دوشنبه 2 خرداد ۱۴۰۱

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکتهای تابعه شرکت تامیدکو، روز دوشنبه 2 خرداد ۱۴۰۱

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکتهای کارگزاری رسمی بیمه تامین آینده خاورمیانه، توسعه مدیریت آتیه امید ایرانیان و معدنی و صنایع معدنی ارزش آفرین از ساعت 10 صبح روز دوشنبه 2 خرداد ۱۴۰۱، در سالن جلسات تامیدکو برگزار شد.
در این جلسه گزارش عملکرد هیأت مدیره در سال مالی منتهی به 1400/12/29 و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت ارائه و صورتهای مالی منتهی به 1400/12/29 تصویب گردید. همچنین درباره تعیین حسابرس و بازرس قانونی شرکت، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مجامع شرکت و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد تصمیم‌گیری به عمل آمد.

مشاهده همه اخبار