رکورد جدید تولید روزانه گلوله فولادی

رکورد جدید تولید روزانه گلوله فولادی

رکورد جدید تولید روزانه گلوله فولادی

تولید 107 تن گلوله فولادی در تاریخ 99/07/02، آخرین رکورد تولید روزانه در سال 98 به میزان 71 تن بوده که با توجه به برنامه جهش تولید در سال 99 و برنامه 95% افزایش تولید عملاً با تلاش همکاران در نیمه اول سال، جهش تولید محقق گردیده است