شرکت سرمایه پایدار تام ایرانیان (سهامی خاص)

سرمایه پایدار تام ایرانیان12

سرمایه پایدار تام ایرانیان12

شرکت سرمایه پایدارتام ایرانیان (سهامی خاص) در تاریـخ 1401/06/05 به شماره ثبت 600821 در اداره ثبت شرکتها در استان تهران به ثبت رسید. این مجموعه به منظور سرمایه‌گذاری در حوزه‌های بازار سرمایه، بازرگانی، صنعت غذایی، صنعت گردشگری، صنعت کشاورزی و گیاهان داروئی تاسیس گردید. شرکت چند منظوره سرمایه‌پایدار‌تام‌ایرانیان(سپتا) یکی از مجموع شرکت‌های تأمین آتیه سرمایه انسانی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه( تامیدکو) می‌باشد.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.