مجتمع کشاورزی و دامپروری

گاوداری دو منظوره سیمنتال

گاوداری دو منظوره سیمنتال

بخش کشاورزی

پس از تخصیص و تجهیز اراضی جهت اجرای طرح های دامپروری و تجهیز اراضی به سیستم آبیاری تحت فشار (بارانی + قطره ای) کشتهای مناسب منطقه و موردنیاز کشت و صنعت بشرح زیر برنامه ریزی شده است:

 • احداث مجتمع گاوداری دو منظوره (سیمنتال)
 • کشت یونجه (علوفه ای)، کشت علوفه (ذرت)، غلات (گندم + جو)
 • احداث باغات گردو، هسته دار و دانه دار
طرح ها و کشتهای فوق با نگاه تولید شیر،گوشت، علوفه (تأمین نیاز دامداری) صورت می گیرد که خدمات قابل توجهی به منطقه خواهد نمود. علاوه بر کشتهای فوق برنامه های دیگری بشرح زیر مدنظر است:

 • ایجاد مزارع نمایشی و الگوئی جهت ترویج به کشاورزان منطقه
 • ارائه خدمات فنی مکانیزاسیون، زراعی، باغی و غیره به کشاورزان منطقه
 • ایجاد مرکز تولید انواع دام دو منظوره،بذور غلات ذرت، و غیره با نظارت سازمان منطقه آزاد
 • ایجاد ایستگاه تحقیقات کشاورزی، دام و طیور با نظارت سازمان منطقه آزاد
 • همکاری با مراکز تحقیقاتی کشور در زمینه اجرای پروژه های تحقیقاتی ملی

بخش دامپروری

در بخش دام و صنايع جانبي فعاليتهاي زير عملياتي خواهد شد:

 • گاوداری شیری به ظرفيت 2 هزار رأس گاو (نژاد سیمنتال) در فاز اول كه در فاز بعدی آن تا 5000 رأس توسعه خواهد شد.
 • فرآوری شیر 40 تن روزانه با استفاده از ظرفیت خالی کارخانجات منطقه نجام خواهد شد.
 • کشتارگاه دام برای تولید با استفاده از ظرفیت خالی کارخانجات منطقه
 • کارخانه خوراک دام با استفاده از ظرفیت خالی کارخانجات منطقه