مجتمع کشت و صنعت

زیتون گیاهی نیمه گرمسیری می باشد و در مناطقی كه خطر یخبندانهای شدید زمستانه وجود نداشته باشد میتوان اقدام به كاشت آن نمود. همیشه سبز بوده و برگهای آن هر 2 تا 4 سال یكبار خزان می كنند در صورتی كه همه ساله برگهای جوان روی شاخه ظاهر می گردند. برگها سبز تیره متقابل و ابعاد آنها در واریته های مختلف متفاوت می باشد رنگ سطح فوقانی برگها سبز تیره و پوشیده از یك لایه بافت مومی و در سطح تحتانی كركهای ستاره ای نقره ای وجود دارد كه دو عامل فوق موجب كاهش تبخیر رطوبت و افزایش توان مقاومت در مقابل خشكی و گرما می شوند. گلهای زیتون معمولاً دیرتر از گلهای سایر درختان میوه شكوفا می شوند. گلها خوشه ای و هر خوشه از خوشه چه های تشكیل یافته و دارای 8 تا 25 گل است. رنگ گلها سفید صدفی و دارای چهار گلبرگ و چهار كاسبرگ 2 پرچم و مادگی 2 خانه ای هستند. گلها بر دو نوعند. گلهای كامل كه دارای اندامهای نر و ماده هستند و گلهای ناقص كه فقط اندام نر دارند تعداد گلها فوق العاده زیاد است و در صورتی كه 1 تا 3 درصد گلها به میوه تبدیل گردد باردهی مناسب و اقتصادی خواهد بود. تلقیح توسط باد و حشرات انجام می گیرد. عدم سازگاری گرده ها با مادگی از مهمترین عوامل شناخته شده دگر باروری در زیتون است.
زیتون یكی از محصولات مهم و استراتژیك در امنیت غذایی كشور بوده و دولت نیز در سالهای اخیر برای گسترش زیتون كاری در كشور با توجه به پتانسیل های اقلیمی اقدامات وسیعی را آغاز نموده است . هم اكنون كشت عمده این محصول در استان هايُ گیلان ، اصفهان ،زنجان ، قزوین ، ایلام ، یزد ، خوزستان، سمنان و فارس مناطق می باشد. به طوركل زیتون در شرایطی می روید كه در سال بین 100 تا 800 میلیمتر آب به آن برسد و قسمت عمده بارندگی آن منطقه در فصل پاییز و زمستان ( آبان تا اسفند ) و اوایل فصل بهار باشد محل سازش اصلی آن با اقلیم مخصوص منطقه مدیترانه است. به گفته مدیر اجرایى شوراى بین المللى، ایران به تنهایى درصد زیادی از برنامه توسعه باغ هاى زیتون در جهان را به خود اختصاص داده است. در ۲۰سال گذشته سالانه حدود ۱۰۰هزار هكتار بر وسعت باغ هاى زیتون در جهان اضافه شده است، اقدام ایران به معناى نیمى از فعالیت هاى جهانى توسعه باغ هاى زیتون محسوب مى شود و این هدف در صورت خواست دولت و فراهم شدن امكانات لازم با توجه به ظرفیت هاى موجود دست یافتنى است.