مدیریت مالی و حسابرسی داخلی

خدمات-حسابداری-و-مالیاتی

خدمات-حسابداری-و-مالیاتی

مالی و حسابرسی

کلینیک تخصصی مالی شرکت توسعه مدیریت آتیه امید ایرانیان (آمیتکو)، از ابتدای فعالیت تاکنون با هدف اعتباردهی به صورت های مالی بنگاه‌های اقتصادی به واسطه گزارشگری مالی، و برآورده نمودن بخشی از نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از صورت های مالی (اعم از سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، نهادهای دولتی و مدیران و …. ) تأسیس گردیده است. این نقش، ما را بر آن داشته که ضمن ارایه خدمات، با کیفیت مورد قبول مراجع ناظر، متکی به اصول و ضوابط حرفه ای به ویژه استانداردهای حسابداری، حسابرسی و حسابرسی داخلی، از متدولوژی، دانش فنی و دارایی های معنوی پر ارزش در امر خدمات حسابرسی و اطمینان بخشی، مشاوره مالی و مالیاتی و مدیریت برخوردار باشیم. اهم خدمات قابل ارائه در این دپارتمان شامل موارد زیر می باشد:

  • حسابرسی داخلی
  • حسابرسی عملکرد
  • حسابرسی ویژه
  • طراحی سیستم مالی
  • مدیریت ریسک
  • اصلاح حساب
  • خدمات مشاوره مالی، مالياتي و تأمين اجتماعي
  • اصلاح ساختارهای مالی