مرمت و احیا بنای تاریخی عمارت موسی خانی

عمارت موسی خانی (3)

عمارت موسی خانی (3)

این شرکت در راستای پیشبرد اهداف خود در حوزه خدمات گردشگری، اقدام به مرمت و احیای خانه‌های تاریخی با هدف حفظ آثار تاریخی و ایجاد زنجیره بوتیک هتل در سراسر کشور نموده است. این پروژه از جمله نمونه فعالیت‌های تخصصی می‌باشد که بازسازی و تغییر کاربری آن منطبق بر بالاترین سطح خدمات گردشگری بین‌المللی در دست اقدام است.
عمارت موسی خانی (1)
عمارت موسی خانی (2)