مرحله سوم واریز سود سهام سال 1400

مرحله-1سوم-واریز-سود-سهام

مرحله-1سوم-واریز-سود-سهام

سود سهام عملکرد سال 1400 (به ازای هر سهم 80 ریال) کارکنان شرکتهای بابک مس ایرانیان، فروسیلیس غرب پارس و ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا در تاریخ 1401/06/12به حساب سهامداران واریز گردید. طبق برنامه پرداخت سود سهام سایر سهامداران نیز در دست اقدام می باشد.

مشاهده همه اخبار