مرحله پنجم و اتمام واریز سود سهام سال 1400

مرحله-پنجم-واریز-سود-سهام

مرحله-پنجم-واریز-سود-سهام

مرحله پنجم و اتمام واریز سود سهام سال 1400سود سهام عملکرد سال 1400 (به ازای هر سهم 80 ریال) کارکنان شرکتهای فولاد زرند ایرانیان، شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه، شرکت تامین آتیه میدکو، شرکت معدنی و صنایع معدنی ارزش آفرین، شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه، شرکت کارگزاری بیمه تامین آینده خاورمیانه و شرکت توسعه مدیریت آتیه امید ایرانیان در تاریخ 1401/07/20به حساب سهامداران واریز گردید.

مشاهده همه اخبار