مرحله چهارم واریز سود سهام سال 1399

مرحله چهارم واریز سود سهام سال 1399

مرحله چهارم واریز سود سهام سال 1399

سود سهام عملکرد سال 1399 (به ازای هر سهم 80 ریال) کارکنان 8 شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه، فروسیلیس غرب پارس، بابک مس ایرانیان، مهندسی معیار صنعت خاورمیانه، فولاد بوتیای ایرانیان، فولاد سیرجان ایرانیان، فولاد زرند ایرانیان و شرکت کارآوران صنعت خاورمیانه در تاریخ 1400/07/20 به حساب سهامداران واریز گردید.
با واریز این مرحله، سود سهام 1399 کلیه سهامداران پرداخت شده است.

مشاهده همه اخبار