واریز سود سهام کارکنان شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا

سود-سهام-مانا

سود-سهام-مانا

سود سهام عملکرد سال 1398 (به ازای هر سهم 80 ریال) کارکنان شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا در تاریخ 1399/06/12 به حساب سهامداران واریز گردید. پرداخت سود سهام سال 1398 تمامی شرکتها انجام پذیرفت.

مشاهده همه اخبار