واریز سود سهام کارکنان شرکت فولاد زرند ایرانیان

واریز سود سهام کارکنان شرکت فولاد زرند ایرانیان

واریز سود سهام کارکنان شرکت فولاد زرند ایرانیان

سود سهام عملکرد سال 1398 (به ازای هر سهم 80 ریال) کارکنان شرکت فولاد زرند ایرانیان در تاریخ 1399/05/06 به حساب سهامداران واریز گردید. تا این تاریخ سود سهام کارکنان 12 شرکت از مجموع 16 شرکت پرداخت گردیده است. طبق برنامه پرداخت سود سهام سایر سهامداران نیز در دست اقدام می باشد.

مشاهده همه اخبار