واریز مرحله دوم سود سهام سال 1401

واریز سود سهام مرحله دوم

واریز سود سهام مرحله دوم

سود سهام عملکرد سال 1401(به ازای هر سهم 66ریال) کارکنان شرکتهای فرتاک، ایمیکو و فروسیلیس غرب در تاریخ 1402/05/23 به حساب سهامداران واریز گردید. طبق برنامه پرداخت سود سهام سایر سهامداران نیز در دست اقدام می باشد.

اولویت بندی پرداخت سود سهام براساس موارد زیر می باشد:
1- نداشتن بدهی شرکتها بابت قدرالسهم به تامیدکو
2- مدت زمانیکه شرکتها تاخیر در پرداخت قدرالسهم کارکنان خود به تامیدکو داشته اند.

مشاهده همه اخبار