واریز مرحله ششم سود سهام سال 1401

واریز سود سهام مرحله ششم

واریز سود سهام مرحله ششم

سود سهام عملکرد سال 1401(به ازای هر سهم 66ریال) کارکنان شرکت سمنگان ترابر ایرانیان و شرکت جی ام آی ( GMI ) در تاریخ 1402/06/22به حساب سهامداران واریز گردید. طبق برنامه پرداخت سود سهام سایر سهامداران نیز در دست اقدام می باشد.

اولویت بندی پرداخت سود سهام براساس موارد زیر می باشد:
1- نداشتن بدهی شرکتها بابت قدرالسهم به تامیدکو
2- مدت زمانیکه شرکتها تاخیر در پرداخت قدرالسهم کارکنان خود به تامیدکو داشته اند.

مشاهده همه اخبار