پرداخت سود سهام همکاران محترم هلدینگ میدکو

پرداخت سود سهام همکاران محترم هلدینگ میدکو، 97/10/26

پرداخت سود سهام همکاران محترم هلدینگ میدکو، 97/10/26

واریز سود سهام سال 1397 سهامداران محترم آغاز گردید.

بر اساس تصمیم مجمع عمومی شرکت تأمین آتیه میدکو در تیر ماه سال جاری، سود هر سهم مبلغ 50 ریال تعیین گردیده و فرآیند واریز سود سهام از

امروز به حساب اعلام شده از سوی سهامداران محترم انجام خواهد شد.

مشاهده همه اخبار
فارسی