گفتگوی جناب آقای دکتر رمزی مدیر عامل تامیدکو با نشریه داخلی فولاد زرند ایرانیان

مدیرعامل محترم

مدیرعامل محترم

مشاهده همه اخبار