آخرین اخبار۱۴۰۲/۱۲/۰۱
اطلاعیه شماره 5

اطلاعیه شماره 5

فرآیند افزایش سرمایه سالیانه و سهامدار شدن کارکنان در تامیدکو
۱۴۰۲/۱۱/۲۴
اطلاعیه شماره 4

اطلاعیه شماره 4- تامیدکو

ترکیب سهامداران شرکت تامیدکو
۱۴۰۲/۱۱/۱۶
اطلاعیه شماره 3- تامیدکو

اطلاعیه شماره 3- تامیدکو

زمینه های سرمایه گذاری و فعالیت های شرکت تامیدکو