۲۸ مرداد ۱۳۹۸
پرداخت سود سهام همکاران محترم هلدینگ میدکو، 97/10/26

پرداخت سود سهام همکاران محترم هلدینگ میدکو، ۹۸/۰۵/۲۸

واریز سود سهام سال ۱۳۹۷ سهامداران محترم آغاز گردید. بر اساس تصمیم مجمع عمومی شرکت تأمین آتیه میدکو در تیر ماه سال جاری، سود هر سهم مبلغ ۵۰ ریال تعیین گردیده و فرآیند واریز سود سهام […]
۲۶ مرداد ۱۳۹۸
بازدید جناب آقای دکتر پورمند از مجتمع صنعتی تامیدکو

بازدید جناب آقای دکتر پورمند از مجتمع صنعتی تامیدکو، ۹۸/۰۵/۲۲

جناب آقای دکتر پورمند، مدیر عامل محترم هلدینگ میدکو و هیات همراه روز سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ از مجتمع صنعتی تامیدکو بازدید فرمودند. در این برنامه که جناب آقای دکتر معروفخانی، مدیر عامل محترم شرکت […]
۹ مرداد ۱۳۹۸
1

آغاز فعالیت باجه بیمه تامیدکو در شهر زرند، ۹۸/۰۵/۰۸

  جناب آقای دکتر معروفخانی مدیر عامل محترم شرکت تأمین آتیه میدکو روز سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸ از باجه بیمه تامیدکو در شهر زرند بازدید بعمل آوردند. در این بازدید که جناب آقای هنرخواه مدیر […]
۶ مرداد ۱۳۹۸
برگزاری شانزدهمین جلسه شورای مدیران، ۹۸/۰5/05

برگزاری شانزدهمین جلسه شورای مدیران، ۹۸/۰۵/۰۵

مطابق رویه شرکت در برگزاری منظم جلسات شورای مدیران، صبح روز شنبه پنجم مرداد ماه ۱۳۹۸رأس ساعت ۸ ، جلسه شورای مدیران شرکت تأمین آتیه میدکو با حضور مدیر عامل محترم شرکت، جناب آقای دکتر معروفخانی […]