شرکت توسعه مدیریت آتیه امید ایرانیان

شرکت توسعه مدیریت آتیه امید ایرانیان
چشم انداز:
ما خدماتی شایسته در حوزه های مالی و اقتصادی به مشتریان خود ارائه می‌نماییم تا در نگاه سهامداران تحسین برانگیزترین شرکت در صنعت خود باشیم.
ماموریت:
ما کیفیت و کارایی فعالیت‌های اقتصادی و مالی مشتریان خود را از طریق ایجاد ارزش افزوده بهبود می¬بخشیم.
بیانیه ارزش‌ها:
۱- اعتماد: به یکدیگر و به ذی نفعان
۲- یکپارچگی: کار درست انجام دادن در عین رعایت ادب
۳- صداقت
۴- احترام: رعایت انصاف در ارتباطات
۵- شجاعت: انجام کار صحیح و گزارش کردن کار نادرست
۶- مسئولیت‌پذیری
اصول اساسی و مفروضات بنیادی شرکت:
۱- درآمدزایی
۲- بازاریابی و فروش قدرتمند
۳- ارائه خدمات با کیفیت بالا
۴- تکیه بر نیرو انسانی اررزشمند
۵- برند قابل اعتماد

استراتژی:
۱- تحکیم نشان تجاری شرکت از طریق اثبات شایستگی¬های خود و مشتری مداری در حوزه فعالیت¬های شرکت
۲- آموزش مداوم نیرو انسانی و تمرکز بر سرمایه انسانی شرکت به عنوان اصلی¬ترین رکن شرکت
۳- ورود به حوزه های جدید و کشف نشده بازار بر اساس استراتژی اقیانوس آبی به ویژه در بخش کلینیک مدیریتی
۴- مشارکت با موسسات حسابرسی فعال در بازار جهت حرکت به سمت جذب پروژه‌های مشارکتی در زمینه حسابرسی مستقل و داخلی
۵- ایجاد شبکه ارتباطی کارا با نخبگان صنعت جهت معرفی شرکت به جامعه اقتصادی و بازار هدف شرکت
۶- حرکت حداکثری در جذب پروژه‌های داخل هلدینگ